Grintuss

Αποδοχή και άρνηση των cookies.

Συνεχίζοντας την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, κλείνοντας τη λωρίδα πληροφόρησης ή κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε τμήμα της σελίδας ή συνεχίζοντας προς τα κάτω για να επισημάνετε περαιτέρω περιεχόμενο, αποδέχεστε το Cookies Aboca Policy S.p.A., τα οποία θα ρυθμιστούν και θα συλλεχθούν. Εάν τα cookies δεν γίνουν αποδεκτά και εγκαταλείψετε την πλοήγηση, τα cookies που έχουν ήδη καταχωριστεί στο τοπικό πρόγραμμα περιήγησης θα παραμείνουν εκεί, αλλά δεν θα γίνεται ανάγνωσή τους ούτε θα χρησιμοποιούνται πλέον από την Aboca S.p.A. έως την επόμενη και πιθανή αποδοχή της Πολιτικής αυτής. Θα έχετε πάντα την επιλογή να αφαιρέσετε αυτά τα cookies ανά πάσα στιγμή μέσω των διαδικασιών που αναφέρονται στους ιστότοπους που αναφέρονται στην παράγραφο «Διαχείριση των cookies» ή μέσω του εργαλείου που είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση.

Λειτουργικά Cookies και Cookies διαμόρφωσης προφίλ τρίτων μερών

Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν και τα cookies που παρέχονται από συνεργάτες της Aboca S.p.A. τα οποία και γνωρίζει η τελευταία, καθώς και τα cookies που παρέχονται από τρίτους που δεν ελέγχονται άμεσα ή δεν μπορούν να ελεγχθούν από την Aboca S.p.A.

Τα cookies που προέρχονται από τους συνεργάτες μας, επιτρέπουν να προσφέρουμε προηγμένες λειτουργίες, καθώς και περισσότερες πληροφορίες και προσωπικές λειτουργίες. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα κοινής χρήσης περιεχομένου μέσω κοινωνικών δικτύων, πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται κυρίως από εξωτερικούς φορείς που προσλαμβάνονται ή συνειδητά ενσωματώνονται από την Aboca S.p.A.

Αν έχετε λογαριασμό ή αν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες αυτών των μερών σε άλλους ιστότοπους, ενδέχεται να γνωρίζουν ότι ως χρήστης έχετε επισκεφτεί τους ιστότοπους μας. Η χρήση των δεδομένων που συλλέγονται από αυτούς τους εξωτερικούς φορείς μέσω cookies υπόκειται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου και ως εκ τούτου προσδιορίζει αυτά τα cookies με τα ονόματα των αντίστοιχων φορέων που παρατίθενται παρακάτω.

Αυτά περιλαμβάνουν cookies που έχουν καταγραφεί από τα κύρια κοινωνικά δίκτυα που σας επιτρέπουν να μοιράζεστε τα άρθρα των ιστότοπων μας και να εκφράζετε δημόσια την εκτίμηση για την εργασία μας.

Τα cookies που δεν προέρχονται από συνεργάτες της Aboca SpA, είναι cookies που μεταφέρονται χωρίς τον έλεγχο της Aboca SpA, από τρίτα μέρη που έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον χρήστη κατά την περιήγησή του ακόμη και εκτός των ιστότοπων της Aboca SpA.. Αυτά τα cookie, που συνήθως είναι του τύπου διαμόρφωσης προφίλ, δεν ελέγχονται άμεσα από την Aboca S.p.A. και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να εγγυηθεί τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται από τους τρίτους.

Για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε αυτά τα cookies που παρέχονται από τους διακομιστές μας, προχωρήστε στην παρακάτω επιλογή:

Για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε αυτά τα cookies που παρέχονται από τους διακομιστές μας, προχωρήστε στην παρακάτω επιλογή:

Συμφωνώ για τη χρήση των cookies.

Lista dei cookie non funzionali

Nome Descrizione
Facebook Pixel Cookie utilizzato per l’attività di retargeting, ovvero di esporre l'utente ad annunci pubblicitari coerenti con le pagine visitate in precedenza e con la navigazione sul Sito. Questa tecnologia permette ad Aboca di inviare all’utente solo annunci in tema con i suoi gusti piuttosto che pubblicità standard.
_gat Used to throttle request rate.
_ga Utilizzato da Google Analytics per distinguere gli utenti
_utmb Utilizzato dallo strumento Google Analytics per stabilire una sessione e la sua durata
_utmc Utilizzato dallo strumento Google Analytics per stabilire una sessione e la sua durata
_utma Utilizzato dallo strumento Google Analytics per conteggiare visitatori univoci
_utmz Utilizzato dallo strumento Google Analytics per memorizzare informazioni sull’indirizzamento da altri siti
Remarketing di Google Analytics Il Sito utilizza servizi di remarketing offerti da
Google Inc. che comportano l’installazione di cookie e pixel utilizzati per proporre
annunci maggiormente attinenti agli interessi dell’utente. Tali strumenti sono utilizzati
dal titolare del sito per attività di remarketing.

Σύμφωνα με και για τους σκοπούς της Ρύθμισης 8ης Μαΐου 2014 [3118884], της Αρχής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, σχετικά με τη χρήση των cookies, σας πληροφορούμε, αναφορικά με τον τομέα

Aboca S.p.A. Società Agricola, που είναι προσβάσιμος στην υπηρεσία web του διαδικτύου στη διεύθυνση www.aboca.com, κατά σειρά τα παρακάτω.

Τα cookies – που ενδέχεται να υπάρχουν στο πρόγραμμα περιήγησης των χρηστών σε μεγάλο αριθμό και ενίοτε με χαρακτηριστικά ευρείας χρονικής παραμονής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, παραδείγματος χάριν για την εκτέλεση εργασιών επαλήθευσης, παρακολούθησης συνεδριών, αποθήκευσης πληροφοριών σε ειδικές ρυθμίσεις των χρηστών που συνδέονται με το διακομιστή που φιλοξενεί το διαδικτυακό τόπο που επιθυμούν να επισκεφτούν, κλπ – είναι σειρές κειμένου που περιέχονται σε αρχείο μειωμένου μεγέθους, τις οποίες αποστέλλουν οι διαδικτυακοί τόποι που επισκέπτεται ο χρήστης, ή οι τρίτοι ιστότοποι με τους οποίους συνδέονται οι διαδικτυακοί αυτοί τόποι, στο τερματικό που χρησιμοποιεί ο τόπος για τη σύνδεση, όπου αποθηκεύονται για να μεταδοθούν, ενδεχομένως, στη συνέχεια στους ίδιους ιστότοπους κατά την επόμενη επίσκεψη του ίδιου χρήστη στον ιστότοπο αυτό.

Παρότι συνήθως χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της χρήσης ενός διαδικτυακού τόπου, της αποτελεσματικότητάς του καθώς και για λόγους απλοποίησης της χρήσης και της περιήγησης, και δεν συσχετίζονται με προσωπικά δεδομένα, τα cookies μπορούν παρομοίως να ρυθμιστούν με σκοπό να εξατομικεύουν την εμπειρία περιήγησης σε ένα διαδικτυακό τόπο και να συσχετιστούν με τις προτιμήσεις ενός χρήστη ή με τις προσωπικές πληροφορίες του.

Εφόσον τα cookies επιτρέπουν να επωφελείστε από ορισμένες λειτουργίες των διαδικτυακών τόπων, σας συνιστούμε να μην τα απενεργοποιήσετε. Εάν ενεργοποιήσετε τη φραγή ή δεν αποδεχτείτε τα cookies, δεν θα μπορείτε να ταυτοποιηθείτε στο διαδικτυακό τόπο www.aboca.com και επιπλέον ορισμένες σελίδες Web ενδέχεται να μην μπορούν να εμφανιστούν σωστά.

 

Τεχνικά cookies ή μίας συνεδρίας.

Τα cookies μίας συνεδρίας, που αρχειοθετούνται στην προσωρινή μνήμη και εξαλείφονται όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους ‘’μετάδοσης μιας ενημέρωσης σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ή στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο στον πάροχο μιας υπηρεσίας της εταιρίας πληροφόρησης την οποία έχει ρητά ζητήσει ο συνδρομητής ή ο χρήστης”, επιτρέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου με αποτελεσματικό τρόπο καταγράφοντας την εμφάνιση των σελίδων που αποτελούν τον ιστότοπο ώστε να μην ζητά εκ νέου τις πληροφορίες που έχουν ήδη ληφθεί/δοθεί από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη κατά τη διάρκεια της συνεδρίας σύνδεσης.

Αυτού του είδους τα cookies διακρίνονται περαιτέρω σε cookies περιήγησης ή συνεδρίας, τα οποία εγγυώνται την ομαλή προσπέλαση και εκμετάλλευση του διαδικτυακού τόπου (επιτρέπουν, παραδείγματος χάριν, να πραγματοποιηθεί μια αγορά ή να γίνει ταυτοποίηση για λόγους πρόσβασης σε προστατευόμενους τομείς), σε αναλυτικά cookies, που αφομοιώνονται από τα τεχνικά cookies εκεί όπου χρησιμοποιούνται απευθείας από το διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου για συλλογή ομαδοποιημένων πληροφοριών όσον αφορά τον αριθμό των χρηστών και τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο καθώς και σε λειτουργικά cookies που επιτρέπουν στο χρήστη να περιηγείται βάσει ορισμένων προεπιλεγμένων κριτηρίων (π.χ. τη γλώσσα, τα προϊόντα που έχει επιλέξει να αγοράσει) προκειμένου να βελτιώσουν την υπηρεσία που παρέχεται στο χρήστη.

Για να εγκατασταθούν τα τεχνικά cookies ή μίας συνεδρίας δεν χρειάζεται η πρότερη συναίνεση των ενδιαφερομένων, δεδομένου ότι παραμένει η υποχρέωση του Κατόχου της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το άρθ.13 του Κώδικα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, να παράσχει τις παρούσες υποχρεωτικές πληροφορίες που ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου, σε περίπτωση που χρησιμοποιεί μόνο αυτούς τους μηχανισμούς, μπορεί να παράσχει με τον τρόπο που εκείνος θεωρεί πιο κατάλληλο.

Τα τεχνικά cookies ή μιας συνεδρίας που χρησιμοποιεί ο διαδικτυακός τόπος www.aboca.com εξασφαλίζουν ότι δεν θα επανακαταχωρηθούν οι ίδιες πληροφορίες κατά την επίσκεψη του χρήστη όπως για παράδειγμα το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης, ενώ παράλληλα αναλύουν τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο που παρέχει ο διαδικτυακός τόπος ώστε να βελτιστοποιούν την περιήγηση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

Επίμονα ή προληπτικά Cookies

Αντίθετα, τα επίμονα ή προληπτικά cookies προορίζονται για τη δημιουργία προφίλ του χρήστη, αρχειοθετούνται στο σκληρό του δίσκο και είναι διαθέσιμα κατά την επανεκκίνηση του προγράμματος περιήγησης, αποθηκεύουν τις προτιμήσεις των χρηστών για τις τρέχουσες και τις επόμενες επισκέψεις τους στο διαδικτυακό τόπο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποστείλουν διαφημιστικά μηνύματα βάσει των προτιμήσεων που έχει επιδείξει ο ενδιαφερόμενος και οι οποίες καταγράφονται στις συνεδρίες σύνδεσης.

Οι ευρωπαϊκοί και οι ιταλικοί κανονισμοί μεταφοράς προβλέπουν, σε περίπτωση χρήσης εκ μέρους του κατόχου του διαδικτυακού τόπου τέτοιου είδους cookies, ότι ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται επαρκώς για τη χρήση τους και θα του δίνεται η δυνατότητα να εκφράσει ή να αρνηθεί την έγκυρη συναίνεσή του βάσει πρότερης ενημέρωσής του.

Όσον αφορά τα cookies αυτού του είδους πρέπει να εννοείται ότι γίνεται αναφορά στη διάταξη του προαναφερθέντος άρθ. 122 του Κώδικα προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ρητά καθορίζει ότι ‘’η αρχειοθέτηση των πληροφοριών στο τερματικό ενός αντισυμβαλλόμενου ή ενός χρήστη ή η πρόσβαση σε ήδη αρχειοθετημένες πληροφορίες επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο αντισυμβαλλόμενος ή ο χρήστης έχει δώσει τη ρητή συναίνεσή του αφού ενημερώθηκε με απλοποιημένο τρόπο όπως ορίζεται στο άρθρο 13, εδάφιο 3”.

Ο διαδικτυακός τόπος www.aboca.com δεν χρησιμοποιεί cookies τέτοιου είδους.

 

Cookies τρίτων μερών για λόγους μάρκετινγκ / συμπεριφορικής στόχευσης

Τα cookies τρίτων μερών χρησιμοποιούνται από τρίτες εταιρείες και δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να εμφανίζει σε άλλους σχετιζόμενους ιστότοπους διαφημιστικά αναδυόμενα μηνύματα σχετικά με τις σελίδες που επισκέπτεται στο δικό μας διαδικτυακό τόπο.

 

Google Analytics (Google)

Η Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης web που παρέχει η Google Inc. (“Google”). Η Google χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται με σκοπό να ανιχνεύει και να αξιολογεί τη χρήση της παρούσας Εφαρμογής, να συντάσσει αναφορές και να τις μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες της Google.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από το σύστημα Google Analytics αφορούν, παραδείγματος χάριν, πληροφορίες που σχετίζονται με το χρόνο παραμονής στον Ιστότοπο, τη σχετική γεωγραφική προέλευση, τις σελίδες εισόδου και εξόδου, την προέλευση της κίνησης επισκεπτών, κλπ. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για να αξιολογήσει τη χρήση, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα που σημειώνεται στο διαδικτυακό τόπο μας και για να μας παράσχει περαιτέρω υπηρεσίες που αφορούν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και του διαδικτύου.

Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτά τα cookies θα χρησιμοποιηθούν ομαδοποιημένα. “Ομαδοποιημένα” σημαίνει ότι τα cookies και τα συστήματα ανίχνευσης δεν συσχετίζονται ποτέ με το άτομο αλλά μόνο με την περιήγηση, συνεπώς κανείς δεν θα μπορεί να συνδέσει το όνομά σας με τις σελίδες ή με τους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε.

Επιπλέον, ένα σημαντικό δεδομένο όπως η διεύθυνση IP, “ανωνυμοποιείται” για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια, όπως εξηγείται παρακάτω.

Στο διαδικτυακό μας τόπο η Google Analytics διαθέτει τον κώδικα “gat._anonymizeIp();“ που εγγυάται ανωνυμοποιημένη ανίχνευση των διευθύνσεων IP (το λεγόμενο IP Masking).

Η δική σας διεύθυνση IP (ο αριθμός που αναθέτει στον υπολογιστή σας ο πάροχος της υπηρεσίας διαδικτύου) συντμείται και ανωνυμοποιείται –με δική μας πρωτοβουλία – από τη Google εντός των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Κρατών της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Για το λόγο αυτό τα προφίλ χρήσης που χρησιμοποιεί η Google Analytics “ανωνυμοποιούνται” και έτσι καθίσταται αδύνατη η αναγωγή στον πραγματικό χρήστη. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις μεταδίδεται ολόκληρη η διεύθυνση IP σε κάποιο διακομιστή της Google και εκεί συντμείται.

Η δική σας ανωνυμοποιημένη διεύθυνση IP που μεταδίδει το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Analytics δεν ενοποιείται με άλλα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή της Google. Τυχόν μετάδοση τέτοιων δεδομένων σε τρίτους μέσω της Google μπορεί να επέλθει μόνο κατόπιν διατάξεων του νόμου ή στα πλαίσια επεξεργασίας των δεδομένων για λογαριασμό τρίτων. Σε καμία περίπτωση η Google δεν θα ομαδοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας με άλλα δεδομένα που έχει συλλέξει η Google.

Η δική σας ανωνυμοποιημένη διεύθυνση IP που μεταδίδει το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Analytics δεν ενοποιείται με άλλα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή της Google. Τυχόν μετάδοση τέτοιων δεδομένων σε τρίτους μέσω της Google μπορεί να επέλθει μόνο κατόπιν διατάξεων του νόμου ή στα πλαίσια επεξεργασίας των δεδομένων για λογαριασμό τρίτων. Σε καμία περίπτωση η Google δεν θα ομαδοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας με άλλα δεδομένα που έχει συλλέξει η Google.

Χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό τόπο μας εκφράζετε τη συναίνεσή σας όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων που συνέλεξε η Google Analytics καθώς και στους τρόπους επεξεργασίας των δεδομένων όπως και στο σκοπό όπως αναφέρεται παραπάνω.

Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε το διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών για περαιτέρω πληφορορίες σχετικά με τη χρήση των cookies.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Cookie και Δεδομένα χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.google.com/policies/privacy/ – Opt Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Google Fonts (Google Inc.)

Η Google Fonts είναι μια υπηρεσία εμφάνισης γραμματοσειρών που διαχειρίζεται η Google Inc. και επιτρέπει στην παρούσα Εφαρμογή να ενσωματώνει τέτοιου είδους περιεχόμενα στις σελίδες της.

Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε το διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών για περαιτέρω πληφορορίες σχετικά με τη χρήση των cookies.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Cookie και Δεδομένα χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.google.com/policies/privacy/

Όπως συμβαίνει με τα cookies από πρωτογενή πηγή, μπορείτε να θέσετε φραγμό στα cookies τρίτων μερών από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που διαθέτετε.

 

YouTube (YouTube, LLC)

Το Youtube είναι μια υπηρεσία εμφάνισης περιεχομένου σε μορφή βίντεο που διαχειρίζεται η YouTube, LLC και επιτρέπει στην παρούσα Εφαρμογή να ενσωματώνει τέτοιου είδους περιεχόμενα στις σελίδες της. Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Cookies και Δεδομένα χρήσης.

Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε το διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies.

Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.google.com/policies/privacy/

 

Google Maps API (Google Inc.)

Είναι μια υπηρεσία που εμφανίζει στο διαδικτυακό τόπο τους διαδραστικούς χάρτες Google maps

Συλλογή προσωπικών δεδομένων: Cookies και Δεδομένα χρήσης.

Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε το διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies.

Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.google.com/policies/privacy/

 

CloudFlare

Η CloudFlare είναι μια υπηρεσία, δωρεάν ή επί πληρωμή, που χρησιμοποιεί μία δομή παρόμοια με εκείνη της akamai και η οποία δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης του διαδικτυακού τόπου δημιουργώντας απλώς μία κρυφή μνήμη των ιστοσελίδων και διανέμοντας αυτήν την κρυφή μνήμη σε διάφορους διακομιστές.

Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:  https://www.cloudflare.com/security-policy

 

Ρύθμιση των cookies

Ως προεπιλογή, πολλά προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν αυτόματα τη χρήση των cookies, αλλά επιπλέον δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου των περισσότερων cookies που συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψής τους καθώς και τη διαδικασία εξάλειψής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον έλεγχο των cookies, ανατρέξτε στην ενότητα “Εργαλεία” (ή παρόμοιο) του προγράμματος περιήγησης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης ώστε να λαμβάνετε ειδοποίηση πριν αποδεχτείτε κάποιο cookie και να έχετε τη δυνατότητα να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε να το λάβετε ή όχι. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τελείως τα cookies.

 

Πώς απενεργοποιώ τα cookies;

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (Internet Explorer, Firefox, Chrome, κλπ.) από προεπιλογή αποδέχονται τα cookies. Τα cookies που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας μπορούν σε κάθε περίπτωση να εξαλειφθούν και μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα cookies εφόσον ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχουν τα κυριότερα προγράμματα περιήγησης, στους παρακάτω συνδέσμους:

Aboca Grintuss